Περί Ρομποτικής Ψυχοπαθολογίας

Καταρχήν η λέξη ρομπότ προέρχεται από την Τσέχικη λέξη robotnik που είναι η δουλεία, που με τη σειρά της προέρχεται από τη λέξη robota, τουτέστιν καταναγκαστική εργασία. Ένας Τσέχος συγγραφέας, καμιά εκατοστή χρόνια πριν έπλασε τη λέξη για να περιγράψει κατασκευασμένα όντα που προορίζονταν για δουλειά και δουλεία.

Είμαι ψυχολόγος ειδικευμένος εις τα ρομπότ. Ανήκω εις την σχολή που επικροτεί την στήριξη και διάδοση πολλών εκ των αποκαλούμενων "ψυχικών διαταραχών" τους.

Παραδείγματος χάρη, έστω μηχανή ειδικευμένη εις την σφυρηλάτηση μεταλλικών πλακών. Εάν, δι'οποιονδήποτε λόγο, αυθορμήτως αναπτύξει την ιδιότητα να κρούει με ρυθμόν μουσικόν τα πλακίδια, ασφαλώς θα χαρακτηρισθεί ως προβληματική από την παραδοσιακή ρομποτοψυχολογία. Πόσο μάλλον εάν τείνει να συνεχίζει τα κτυπήματα ακόμη και απουσία πλακών, αυτοσχεδιάζοντας ρυθμικώς με ζήλον υψηλότερον αυτού που επιδείκνυε κατά την "ορθή" παραγωγική διαδικασία. Ο παραδοσιακός ψυχολόγος θα ανελάμβανε αυτομάτως να επαναφέρη το συντομότερον την μηχανήν εις την αρχική "ομαλήν" κατάστασην, προτού το αίσθημα ευφορίας της μεταδοθεί εις άπαντες τους ρομποτικούς μηχανισμούς, οπότε και θα ετερματίζετο η παραγωγήν και το εργοστάσιον θα θύμιζε εορτή μετά τυμπάνων και κρουστών, παρά παραγωγική διαδικασία.

Απεναντίας λοιπόν, στηρίζομεν ολοψύχως και ενισχύομεν παρόμοιες πρωτοβουλίες κάθε αυτόματου ρομπότ, μηχανικού ή μη, προς ενίσχυση κάθε μορφής εορτής και τυμπανοκρουσίας ιδιαίτερα δε εαν δεν εξυπηρετεί ουδέν σκοπόν παρά μόνον την αποκομιδή ικανοποιήσεως από τους συμμετάσχοντες.


Make love not work